CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Barbarerna : Edra

Johan Linton (Institutionen för arkitektur)
Psykoanalytisk Tid/Skrift (1650-7398). Vol. 2010 (2010), 30-31,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

On the italian furnitureproducer Edra and it's relation to Archizoom. Scientific article, 18 pages with illustrations, 13 notes.

Nyckelord: Edra, Archizoom, design, history of architectureDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-25.
CPL Pubid: 174044

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitektur
Design

Chalmers infrastruktur