CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Approach to Teaching Architectural and Engineering Students Utilizing Computational Mechanics Software ForcePAD.

J Lindemann ; G Sandberg ; Karl-Gunnar Olsson (Sektionen för arkitektur)
Electronic Journal of Information Technology in Construction. Vol. 9 (2004), p. 219-228.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17404

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur