CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kulturarvsdialog : IT-stöd för reflektion om samtid och framtid : slutrapport

Rolf Källman ; Susanne van Raalte (Sektionen för arkitektur)
2004.
[Rapport]

Nyckelord: Kulturarv, Informationsteknik, Virtuell verklighetDenna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17403

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur