CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Verktyg för hållbar utveckling: Fallstudie Bergsjön

Tools for Sustainable Development: Case Study Bergsjön

Jaan-Henrik Kain (Sektionen för arkitektur) ; Henriette Söderberg (Sektionen för arkitektur)
Miljöforskning 2-4 April, p. 34-35. (2004)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17402

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur