CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Facilities management ? en nyttoskapande verksamhet som behöver utvecklas professionellt och etiskt

Jan-Åke Granath (Sektionen för arkitektur)
Facilities (Sv) 1, (2004)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2007-03-08.
CPL Pubid: 17401

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur