CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att lyckas med program : kontinuerligt programarbete för bättre styrning av byggnadsprojekt

Sven Fristedt (Sektionen för arkitektur) ; Nina Ryd (Sektionen för arkitektur)
Stockholm : ARKUS, 2004. - 138 s.
[Rapport]

Nyckelord: buildings, planning, design, Husbyggnad planering Sverige, building construction, Programmering (Byggnadsplanering), Byggnadsprogram, Byggprocessen, Designprocessen, Samverkan, Planering, Husbyggnad, Byggnadsprojekt, Projektplanering


Del i skriftserie:
Skrift / Arkus - Arkitekternas forum för forskning och utveckling; 43
issn: 1652-6430Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-01-27.
CPL Pubid: 17399

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur