CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of proper placements of HEPA-filter units in order to prevent airborne contamination of autoclaves in aseptic production by using computional fluid dynamics.

Catinka Ullman ; Bengt Ljungqvist (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Berit Reinmüller (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Jenny Sahlén
European Journal of Parenteral & Pharmaceutical Sciences (1740-6277). Vol. 17 (2012), 4, p. 148-156.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Autoclave, aseptic unloading, temperature difference, airborne contamination, HEPA-filterDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-20. Senast ändrad 2014-01-09.
CPL Pubid: 173929

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur