CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Waste in construction projects: call for a new approach

Per-Erik Josephson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Lasse Saukkoriipi (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. ISBN: 978-91-976181-7-5.- 57 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-20.
CPL Pubid: 173918

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Building Futures
Produktion
Byggproduktion

Chalmers infrastruktur