CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Risk aggregation in insurance

Jonas Alm (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-02-20. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 173913

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2013-05-08
Tid: 10:15
Lokal: Pascal, Matematiska vetenskaper, Chalmers tvärgata 3
Opponent: Prof. Mario V. Wüthrich, Department of Mathematics, ETH Zürich, Switzerland

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2013:3