CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface texture characterization of injection-molded pigmented plastics

Ingrid Arino (Institutionen för materialteknik) ; Ulf Kleist ; Gustavo Gil Barros ; Per-Åke Johansson ; Mikael Rigdahl (Institutionen för materialteknik)
Polymer Science and Engineering Vol. 44 (2004), 9, p. 1615-1626.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: autocorrelation function, fractals, photometric stereo-method, power spectral density, profilometry, surface textureDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 1739

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur