CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of Working Fluids in Both Subcritical and Supercritical Rankine Cycles for Waste-Heat Recovery Systems in Heavy-Duty Vehicles

Gunnar Latz (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Sven Andersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Karen Munch (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
SAE World Congress 2012, Detroit, USA (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-20. Senast ändrad 2016-09-07.
CPL Pubid: 173872

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Waste Heat Recovery from Combustion Engines based on the Rankine Cycle