CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of Working Fluids in Both Subcritical and Supercritical Rankine Cycles for Waste-Heat Recovery Systems in Heavy-Duty Vehicles

Gunnar Latz (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Sven Andersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Karen Munch (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
SAE World Congress 2012, Detroit, USA (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-20. Senast ändrad 2016-09-07.
CPL Pubid: 173872

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Waste Heat Recovery from Combustion Engines based on the Rankine Cycle