CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TeleFOT/D4.4.2 Inpacts on Mobility - Preliminary Results

Satu Innamaa ; M Hakonen ; Pontus Engelbrektsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Serena Fruttaldo ; Julian Mascolo ; Andrew Morris ; Katia Pagle ; Ullrich Schröder ; Henar Vega ; Ruth Welsh
2011.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 173838

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik
Annan teknik
Interaktionsteknik

Chalmers infrastruktur