CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TeleFOT/D3.3.2 Test Communities Final Description

Alma Solar ; Lila Gaitanidou ; Katia Pagle ; Pontus Engelbrektsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
2011.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 173836