CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ägarlägenheter - En internationell jämförelse

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Perspektiv på ägarlägenheter p. 11-16. (2013)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Nyckelord: ägarlägenheter fastighetsrättDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-19. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 173831

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Byggproduktion
Komparativ rätt

Chalmers infrastruktur