CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ringhals Diagnostics and Monitoring, Annual Research Report 2012

Victor Dykin (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Cristina Montalvo Martín ; Henrik Nylén (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Imre Pázsit (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
2012.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-19. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 173821

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Annan fysik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

CTH-NT - Chalmers University of Technology, Nuclear Engineering 269/RR-17