CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Final Report on the Research Project Ringhals Diagnostics and Monitoring Stage 13

Imre Pázsit (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Cristina Montalvo Martín ; Victor Dykin (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Tatiana Tambouratzis (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 173816

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Annan fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

CTH-NT - Chalmers University of Technology, Nuclear Engineering