CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A triangular spectral/hp discontinuous Galerkin method for modelling 2D shallow water equations

Claes Eskilsson (Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik) ; Spencer Sherwin
International Journal for Numerical Methods in Fluids Vol. 45 (2004), 6, p. 605-623.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: discontinuous Galerkin method, spectral/hp discretization, shallow water equationsDenna post skapades 2006-09-28.
CPL Pubid: 1738

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik (2000-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur