CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of the cyclic behaviour of Haynes 282, including cyclic softening

Rebecka Brommesson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Magnus Ekh (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings of the 25th Nordic Seminar on Computational Mechanics, NSCM25, K. Persson, J. Revsted, G. Sandberg and M. Wallin (eds.), s. 215-218 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-19. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 173796

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur