CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards an Extension of TFC Model of Premixed Turbulent Combustion

Vladimir Sabelnikov ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Flow Turbulence and Combustion (1386-6184). Vol. 90 (2013), 2, p. 387-400.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-18. Senast ändrad 2013-03-19.
CPL Pubid: 173786

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur