CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation Report of Use Cases. Deliverable 4.2.3 to the EU project European Bus System of the Future

Andrés Monzon ; Rocio Cascajo ; Sara Hernandez ; Antonio Musso ; Maria Vittoria Corazza ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Sven Lundie ; Guido del Mese ; Daniela Carbone ; Francesca Pico ; Nadisa Amitrano ; Elisa Meko
2012. - 167 s.
[Rapport]

Nyckelord: bus system, development, evaluation, assessment, multicriteria analysisDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-18. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 173771

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik
Annan teknik

Chalmers infrastruktur