CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Research and Development Program in Reactor Diagnostics and Monitoring with Neutron Noise Methods, Stage 17. Final Report

Imre Pázsit (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Hoai Nam Tran (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Victor Dykin (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Anders Jonsson (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Stockholm : Swedish Radiation Safety Authority, 2011. - 47 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-18. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 173770

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Annan fysik

Chalmers infrastruktur