CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Research and Development Program in Reactor Diagnostics and Monitoring with Neutron Noise Methods, Stages 14 and 15. Final Report

Imre Pázsit (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Gustav Wihlstrand ; Tatiana Tambouratzis (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Anders Jonsson (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
2009. - 68 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-18. Senast ändrad 2016-04-07.
CPL Pubid: 173767

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Annan fysik

Chalmers infrastruktur