CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

TeleFOT/D3.7.1 Data and User Management Description

Jussi Vasama ; Jorge Forcén ; Oskari Heikkinen ; Isaak Barona Martinez ; Serena Fruttaldo ; Leandro Guidotti ; Roberto Montanari ; Francesco Tesauri ; Andras Kovacs ; Pontus Engelbrektsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
2009.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-18. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 173760

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur