CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Merituulivorma on mahdollisuus

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Per Stenius ; Esa Holttinen
Kaleva 12.2 2013, (2013)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: havsbaserad vindkraft, Finland, policyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-18.
CPL Pubid: 173739

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur