CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental model for in vivo determination of dietary fibre and its effect on the absorption of nutrients in the small intestine

Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Henrik A. Andersson ; Bo Hallgren ; Kristina Hasselblad ; Björn Isaksson ; Leif Hultén
British Journal of Nutrition (0007-1145). Vol. 45 (1981), p. 283-294.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-16. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173721

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Medicinska institutionen (1900-1990)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur