CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Analytical problems in the determination of dietary fibre.

Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Bo Hallgren ; Kristina Hasselblad
Scandinavian Journal of Nutrition Vol. 25 (1981), p. 113-148.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-16. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173720

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Medicinska institutionen (1900-1990)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur