CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dietary fibre - Determination and physiological effects. A study on ileostomy patients

Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Scandinavian Journal of Nutrition/Næringsforskning (1102-6480). Vol. 27 (1983), p. 37-80.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-16. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173719

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur