CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of wheat bran on the absorption of minerals in the small intestine

Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Claes Hasselblad ; Kristina Hasselblad ; Leif Hultén
British Journal of Nutrition (0007-1145). Vol. 48 (1982), p. 185-191.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-16. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173718

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Medicinska institutionen (1900-1990)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur