CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of citrus pectin on the absorption of nutrients in the small intestine

Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Raija Ahderinne ; Henrik A. Andersson ; Bo Hallgren ; Leif Hultén
Human Nutrition: Clinical Nutrition Vol. 37C (1983), p. 171-183.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-16. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173717

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Medicinska institutionen (1900-1990)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur