CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extrusion cooking of a high fibre cereal product: II, Effects on apparent absorption of zinc, iron, calcium, magnesium and phosphorus in humans

Barbro Kivistö ; Henrik A. Andersson ; Gitten Cederblad ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Brittmarie Sandström
British Journal of Nutrition (0007-1145). Vol. 55 (1986), p. 255-260.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-16. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173716

 

Institutioner (Chalmers)

Medicinska institutionen (1900-1990)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur