CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Extrusion cooking of a high-fibre cereal product. 1. Effects on digestibility and absorption of protein, fat, starch, dietary fibre and phytate in the small intestine

Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Henrik A. Andersson ; Barbro Kivistö ; Brittmarie Sandström
British Journal of Nutrition (0007-1145). Vol. 55 (1986), p. 245-254.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-16. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173715

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)
Institutionen för medicin (GU)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur