CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

HPLC method for determination of inositol, tri-, tetra-, penta- and hexaphosphates in foods and intestinal contents

Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Raija Ahderinne
Journal of Food Science (0022-1147). Vol. 51 (1986), p. 547-550.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-16. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173714

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Medicinska institutionen (1900-1990)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Analytisk kemi

Chalmers infrastruktur