CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Apparent small intestinal absorption of nitrogen and minerals from soy and meat protein based diets

Brittmarie Sandström ; Henrik A. Andersson ; Barbro Kivistö ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Nutrition (0022-3166). Vol. 116 (1986), p. 2209-2218.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-16. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173713

 

Institutioner (Chalmers)

Medicinska institutionen (1900-1990)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur