CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structure based kinetics of carbonaceous particulate matter oxidation

Carl Justin Kamp (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
2010.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-16.
CPL Pubid: 173709

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Katalys

Chalmers infrastruktur