CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Use of LCA during process development: The case of a new bioethanol production process

Matty Janssen (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
3rd International Forest Biorefinery Symposium, PaperWeek Canada 2013 (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-14. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 173632

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Miljöteknik
Bioprocessteknik
Bioenergi

Chalmers infrastruktur