CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards Understanding Energy Efficiency in Shipping

Hannes Johnson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations )
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. - 71 s.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-14. Senast ändrad 2015-02-25.
CPL Pubid: 173631

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)

Ämnesområden

Miljöledning
Energi
Transport
Hållbar utveckling
Industriell organisation, administration och ekonomi
Marin teknik
Ekonomi och näringsliv
Tvärvetenskapliga studier
Vetenskapsteori

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Will the Ship Energy Efficiency Management Plan reduce CO2 emissions? A comparison with ISO 50001 and the ISM Code


Examination

Datum: 2013-03-07
Tid: 13:00
Lokal: Alfa
Opponent: Patrik Thollander

Ingår i serie

R - Department of Shipping and Marine Technology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 12:142