CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Singlet-Triplet Mixing in Superconductor-Ferromagnet Hybrid Devices

Matthias Eschrig ; Juha Kopu ; A Konstandin ; Juan Carlos Cuevas ; Mikael Fogelström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik) ; Gerd Schön
Advances in Solid State Physics Vol. 44 (2004), p. 477.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 1736

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur