CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inhibitory effects of phytic acid and other inositol phosphates on zinc and calcium absorption in suckling rats

Bo Lönnerdal ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Brittmarie Sandström ; C Kunz
Journal of Nutrition (0022-3166). Vol. 119 (1989), p. 211-214.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-13. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173585

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur