CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The effect of extrusion cooking of a high fibre cereal product on the absorption of zinc in man

Barbro Kivistö ; Ake Cederblad ; Lena Davidsson ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Brittmarie Sandström
Journal of Cereal Science (0733-5210). Vol. 10 (1989), p. 189-197.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-13. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173582

 

Institutioner (Chalmers)

Medicinska institutionen (1900-1990)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur