CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A small dose of soluble alginate-fiber affects postprandial glycemia and gastric emptying in humans with diabetes

Inga Torsdottir ; Magne Alpsten ; Göran Holm ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; J Tölli
Journal of Nutrition (0022-3166). Vol. 121 (1991), p. 795-799.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-13. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173581

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi (GU)
Institutionen för medicin (GU)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur