CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calcium: Effect of different amounts on nonheme and heme iron absorption in humans

Leif Hallberg ; Mats Brune ; M Erlandsson ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Lena Rossander-Hulthén
American Journal of Clinical Nutrition (0002-9165). Vol. 53 (1991), p. 112-119.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-02-13. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 173580

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för invärtesmedicin (1991-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur