CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Corporate venturing as a vehicle to increase renewal and performance: The Swedish experience

J Möller ; Martin Wallin (Institutionen för industriell dynamik)
EISB (Entrepreneurship, Innovation and Small Business) Conference, EFMD (European Foundation for Managment Development), Sophia Antipolis, France (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 17358

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur