CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energieffektivitet i bebyggelsen

John Holmberg (Institutionen för fysisk resursteori) ; Jonas Nässén (Institutionen för fysisk resursteori)
Blücher G., Graninger G. (red.), Krävs energi i samhällsplaneringen?, Stiftelsen Vadstena Forum för samhällsbyggande p. 195-202. (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2013-02-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173524

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Energisystem

Chalmers infrastruktur