CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Samband mellan energieffektivisering och övergripande mål

John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Eskilstuna : Energimyndighetens förlag, 2006. - 23 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-02-13.
CPL Pubid: 173519

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Energisystem

Chalmers infrastruktur