CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

10 miljarder lyckliga planetskötare

John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Konsumera mera –dyrköpt lycka, Formas Fokuserar p. 135-147. (2007)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2013-02-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173517

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur