CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Varför ökar de svenska hushållens utgifter för elektricitet?

Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Roos J.M. Konsumtionsrapporten 2010, Centrum för konsumtionsvetenskap (2010)
[Kapitel, populärvetenskapligt]


Denna post skapades 2013-02-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173513

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Energisystem

Chalmers infrastruktur