CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Barriers to energy efficient new-construction

Jonas Nässén (Institutionen för fysisk resursteori) ; John Holmberg (Institutionen för fysisk resursteori)
Energy & Society: Proceedings of the 10th International Conference, 3rd-6th May 2004, Lisbon p. 69-73. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-02-13.
CPL Pubid: 173509

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Energisystem

Chalmers infrastruktur