CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Price and income induced rebound effects of improved energy efficiency in Swedish households – with comments on materials efficiency

Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
International Economics of Resource Efficiency: Eco-Innovation Policies for a Green Economy p. 235-252. (2011)
[Kapitel]


Denna post skapades 2013-02-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173501

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Energisystem

Chalmers infrastruktur