CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Well-being the path out of the consumption-climate dilemma?

John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Ekström K., Glans K., (eds): Beyond the Consumption Bubble p. 221-235. (2011)
[Kapitel]


Denna post skapades 2013-02-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173498

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur