CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantifying the Rebound Effects of Energy Efficiency and Energy Conserving Behaviour in Sweden

Jonas Nässén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; John Holmberg (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Proceedings of ACEEE Summer Study Vol. 2006 (2006), Panel 7, Paper 16,
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-02-13. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 173494

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Energisystem

Chalmers infrastruktur